Reklamácia

Reklamačný formulár

Prihlásiť
 
 
 
 
1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Neupravené práva a povinnosti Obchodnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.


2) Objednávanie tovaru

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. 
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru.

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, MP GAS, s.r.o. vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.


3) Spôsob doručenia a doba dodania

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom kuriéra doručovacej služby UPS.

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1.000,- EUR (30.126,- SKK), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


4) Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 až 2 pracovných dní od objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.


5) Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Výška poštovného pri tovare doručeného prostredníctvom kuriéra UPS na dobierku je nasledovná :


5 eur s DPH (celkovo za dopravu a dobierku) pri objednávke tovaru v hodnote do 120 eur s DPH;
0 eur - doprava a dobierka zadarmo pri objednávke tovaru nad 120 eur s DPH,
Dodávka je do 24 hodín od expedície z nášho skladu.


Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.


6) Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom UPS na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať na dobierku kuriérovi pri dodaní tovaru.


7) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Ku každej objednávke pristupujume individuálne so snahou výjsť v ústrety kupujúcemu. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné odoslať nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo písomne, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru, pokiaľ vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný.

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

- Tovar musí byť v pôvodnom obale

- Tovar musí byť nepoškodený

- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe

- Tovar nezasielajte na dobierku.

V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.


8) Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (MP GAS, s.r.o., F.Lipku 6, Hlohovec 92001) v originálnom balení, kompletný, nepoužívaný, iba odskúšaný a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník, pokiaľ tovar vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.


9) Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu MP GAS, s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
 
0
 
 
© MP GAS, s.r.o. - e-shop LPG